Wydziałowa Rada Studentów została powołana, żeby reprezentować studentów przed Władzami Wydziału i w organach Wydziału oraz w Samorządzie Studentów Politechniki Gdańskiej.
Ale studia to nie tylko nauka, kolokwia i egzaminy! To też rozrywka, którą WRS chce zapewnić, aby umysły młodych ludzi - wypoczęte i szczęśliwe - lepiej przyswajały wiedzę!

Jak się z nami skontaktować?
Przyjdź - pokój nr 13, Gmach Główny
Napisz - wrs.ftims.pg@gmail.com
Zadzwoń - tel. 58 347 11 73
Odwiedź nasz fanpage: https://www.facebook.com/FTiMS.WRS

Skład Wydziałowej Rady Studentów:

Jakub Persjanow
Przewodniczący
email: jakub.persjanow
@wrsftims.pl

Dominika Rodziewicz
Zastępca ds. finansowo-gospodarczych
email: dominika.rodziewicz
@wrsftims.pl

Bartosz Nurek

Dominika Winiarska Dagmara Popiołek Damian Lorenc
Anna Winiarska

Przemysław Flemming

Marek Jendernalik
  Oktawia Płużnow      

 

 

Wydziałowa Rada Studentów - wolni członkowie :

 • Jakub Chodnicki
 • Paulina Serocka
 • Magda Śmigielska
 • Alicja Starzyńska
 • Michał Piekarz

Delegaci do Rady Wydziału:

 • Jakub Persjanow
 • Dominika Winiarska
 • Bartosz Nurek
 • Dagmara Popiołek
 • Damian Lorenc
 • Krystyna Tokarska
 • Anna Winiarska
 • Patryk Sadowski
 • Oktawia Płużnow

Delegaci Wydziału w Parlamencie Studentów Politechniki Gdańskiej:

 • Iga Adamek
 • Dominika WIniarska
 • Krystyna Tokarska
 • Jakub Persjanow