Dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski

Budynek CNA, pokój 4/21
tel. + 48 58 347 20 91
e-mail: wojciech.sadowski@pg.edu.pl

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej ds. Dydaktyki

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG

Budynek CNA, pokój 4/10
tel. + 48 58 348 66 08
e mail: agnieszka.witkowska@pg.edu.pl

Sekretariat Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

mgr Lucyna Namysł

Budynek CNA, pokój 4/22
tel. + 48 58 348 66 01
e-mail: lucnamys@pg.edu.pl

 

 

Strona Katedry, z której został utworzony Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej:

Katedra Fizyki Ciała Stałego i Centrum Nanotechnologii A