23.09.2016r.: OPIEKUNOWIE LAT - ROK AKADEMICKI 2016 / 2017

28.05.2013r.
WNIOSKI O ANULOWANIE OPŁAT
Przypominamy, że wnioski dotyczące zwalniania studentów z obowiązku uiszczania opłat za usługi edukacyjne (powtarzanie zajęć) muszą zostać złożone w dziekanacie w terminie:
- do dnia rozpoczęcia semestru zimowego, gdy wniosek dotyczy semestru zimowego lub całego roku akademickiego
- do dnia rozpoczęcia semestru letniego, gdy wniosek dotyczy semestru letniego.

15.02.2013r.: Pismo w sprawie podania o raty. 

Indywidualne numery kont bankowych - Przeksiegowania/Zwroty. 

Warunki zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego.

Procedura postępowania przy produkcji legitymacji elektronicznej.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania programu LLP ERAZMUS oraz zasad wyjazdów na praktyki w ramach programu LLP ERAZMUS.