1. Co to jest Microsoft Imagine / DreamSpark?
  Microsoft Imagine / DreamSpark jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Każda jednostka (przykładowo: wydział/instytut/katedra) otrzymuje subskrypcję Imagine / DreamSpark, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w Microsoft Imagine / DreamSpark, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego). Studenci jednostki mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych. Więcej informacji o samym programie MSDNAA / DreamSpark znajdą Państwo na stronie: https://catalog.imagine.microsoft.com/en-us 2.  
 3. Co to znaczy uprawniona jednostka? Czy uprawnione są tylko jednostki z niektórymi, wybranymi nazwami wydziałów, instytutów, katedr?
  Nie, członkostwo w programie nie jest ograniczone przez określone nazwy wydziałów, instytutów czy katedr. Zasoby dostępne w Microsoft Imagine / DreamSpark można wykorzystywać na wielu rodzajach zajęć dydaktycznych. W związku z tym uprawniona jednostka to taka, która prowadzi kursy z zakresu informatyki, inżynierii lub systemów informacyjnych.

 4. Co zyskuję przystępując do programu?
  Członkostwo daje możliwość zainstalowania Microsoft Imagine / DreamSpark w laboratoriach. Dodatkowo studenci jednostki mogą instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych. Imagine / DreamSpark to więcej niż zwykła subskrypcja. Daje ona szeroką gamę udogodnień: subskrypcja Imagine / DreamSpark zawiera platformę Microsoft, serwery oraz narzędzia programistyczne. Ponadto dostępne są wersje testowe, najnowsze edycje programów i wsparcie techniczne. Specjalne prawa licencyjne pozwalają jednostkom na instalowanie Imagine / DreamSpark na dowolnej liczbie maszyn w salach dydaktycznych wyłącznie w celu projektowania, prowadzenia zajęć oraz badań naukowych. Studenci mogą zainstalować oprogramowanie na własnych komputerach osobistych i wykorzystywać je do nauki oraz do tworzenia programów. Witryny internetowe społeczności zawierają wiele materiałów i publikacji przydatnych w prowadzonych zajęciach z informatyki, inżynierii oraz systemach informacyjnych. Stały dostęp (tam, gdzie są stałe łącza) do pobierania uaktualnień Imagine / DreamSpark. Automatyczna dystrybucja oprogramowania oraz kluczy produktów uprawnionym użytkownikom poprzez sieciowy, darmowy system e - academy License Management System (ELMS). Dostęp do samouczków, przykładów kodu, projektów, dokumentów technicznych, przykładów wykorzystań technologii. Pomoc na grupach dyskusyjnych. Możliwe zniżki oraz oferty specjalne. Możliwość współpracy przy projektach. 5.  
 6. Jak długo trwa uczestnictwo w programie?
  Uczestnictwo w programie trwa 1 rok od chwili dołączenia do programu z możliwością przedłużania ważności konta do momentu zakończenia studiów przez uczesnika Microsoft Imagine / DreamSpark. 7.  
 8. Nasze laboratoria komputerowe są używane przez studentów z innych wydziałów. Czy mogę w nich zainstalować oprogramowanie Imagine / DreamSpark? Czy studenci z innych wydziałów mogą z niego korzystać?
  Jednym z głównych celów programu Microsoft Imagine / DreamSpark jest zapewnienie studentom możliwości korzystania i testowania swoich programów w salach laboratoryjnych. Nawet jeśli jednostka (wydział/instytut/katedra) dzieli salę z inną, może zainstalować oprogramowanie i udostępnić je wszystkim studentom korzystającym z laboratorium. Przypominamy, że jednostki, które są zarejestrowanie w Microsoft Imagine / DreamSpark nie mogą instalować żadnych części oprogramowania w salach do nich nienależących. Ponadto tylko studenci, którzy mają w planie zajęć przynajmniej jedne zajęcia prowadzone przez jednostkę mogą używać Microsoft Imagine / DreamSpark na swoich komputerach osobistych.
   
 9. Czy pełnoetatowi pracownicy zajmujący się obsługą techniczną Microsoft Imagine / DreamSpark mogą używać oprogramowania wchodzącego w skład programu Microsoft Imagine / DreamSpark?
  Tak, mogą, ale tylko w celach niekomercyjnych oraz do prowadzenia badań naukowych. Ponadto tacy pracownicy mogą instalować Imagine / DreamSpark na swoich komputerach osobistych. 10.  
 11. Czy uczestnictwo w programie wymaga raportowania do firmy Microsoft?
  Raporty są wymagane razy do roku. Prosimy w nich o podanie nazwy przedmiotu, podanie informacji o ilości maszyn z zainstalowanym Microsoft Imagine / DreamSpark oraz liczbą studentów, którzy pobrali oprogramowanie. Za każdym razem wysyłamy e-mail z przypomnieniem o raporcie do wszystkich administratorów. Informacje dostarczone w raporcie chcemy otrzymać jedynie po to, aby dowiedzieć się o wykorzystaniu Imagine / DreamSpark przez jednostkę. Umożliwi to nam pracę nad ulepszeniem programu. 12.  
 13. Czy zatrudnieni przez jednostkę mogą korzystać z subskrypcji Microsoft Imagine / DreamSpark?
  Tak, mogą instalować i korzystać z Imagine / DreamSpark w celach niekomercyjnych. Mogą ponadto instalować Imagine / DreamSpark na swoich komputerach osobistych.