Akty prawne i regulaminy:

 enlightened Ważne informacje, procedura składania pracy dyplomowej

 

Instrukcja antyplagiatowa

Pytania na egzamin dyplomowy Fizyka Techniczna:

I stopień

Pytania na egzamin dla kierunku Fizyka Techniczna I stopień z zakresu przedmiotów kierunkowych (obowiązuje od semestru dyplomowego 2020/2021)

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia:

I stopień

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia I stopień  z zakresu przedmiotów kierunkowych obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021

II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia II stopień Nanostruktury fotoniczne obowiązuje od sem. letniego 2019/2020

Pytania na egamin dyplomowy Nanotechnologia II stopień Nanomateriały dla energetyki obowiązuje od sem. letniego 2019/2020

Questions for the Diploma Exam Nanotechnology

Pytania na egzamin dyplomowy Inżynieria Biomedyczna:

 

Do druku: