Akty prawne i regulaminy:

enlightenedWażne informacje, procedura składania pracy dyplomowej

      Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD na FTiMS

 

Instrukcja antyplagiatowa

 

Przebieg egzaminu dyplomowego:

  • krótka prezentacja tez pracy dyplomowej przez studenta (10 min)
  • pytanie pierwsze dotyczące pracy dyplomowej zadaje recenzent
  • pytanie drugie i trzecie (po jednym z koszyka pytań ogólnych dla kierunku oraz dla specjalności) jest uzgodnione przez członków komisji przed wejściem studenta na egzamin i zostanie zadane przez przewodniczącego komisji

 

Pytania na egzamin dyplomowy Fizyka Techniczna:

I stopień

Pytania na egzamin dla kierunku Fizyka Techniczna I stopień z zakresu przedmiotów kierunkowych (obowiązuje od semestru dyplomowego 2020/2021)

 

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia:

I stopień

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia I stopień  z zakresu przedmiotów kierunkowych obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021

II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia II stopień Nanostruktury fotoniczne obowiązuje od sem. letniego 2019/2020

Pytania na egamin dyplomowy Nanotechnologia II stopień Nanomateriały dla energetyki obowiązuje od sem. letniego 2019/2020

Questions for the Diploma Exam Nanotechnology

 

Pytania na egzamin dyplomowy Inżynieria Biomedyczna:

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek Inżynieria Biomedyczna.

 

Pytania na egzamin dyplomowy Matematyka (obowiązują od sem. letniego 2019/2020):

Matematyka I stopień Specjlaność: Matematyka Finansowa

Matematyka I stopień Specjlaność: Matematyka Stosowana

Matematyka I stopień Pytania Ogólne

Matematyka II stopień Specjalność Analityk Danych

Matematyka II stopień Specjalność Geometria i Grafika Komputerowa

Matematyka II stopień Specjalność Matematyka Finansowa

Matematyka II stopień Pytania Ogólne

 

Do druku: