AKTUALNOŚCI

Drodzy Dyplomanci!
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną Dziakan Wydziału FTiMS rekomenduje zdalną formę egzaminu dyplomowego.  Informujemy, że w przypadku trudności technicznych czy logistycznych obrony zdalne mogą być przeprowadzane w pomieszczeniach Wydziału - udostępniamy komputer, kamerę i mikrofon oraz ciszę i spokój!

Prosimy o zgłoszenie informacji o chęci skorzystania z tego z min jednodniowym wyprzedzeniem do dziekanatu WFTiMS

Szczegółowe warunki przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Akty prawne i regulaminy:

enlightenedWażne informacje, procedura składania pracy dyplomowej

      Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD na FTiMS

 

Instrukcja antyplagiatowa

 

Przebieg egzaminu dyplomowego:

  • krótka prezentacja tez pracy dyplomowej przez studenta (10 min)
  • pytanie pierwsze dotyczące pracy dyplomowej zadaje recenzent
  • pytanie drugie i trzecie (po jednym z koszyka pytań ogólnych dla kierunku oraz dla specjalności) jest uzgodnione przez członków komisji przed wejściem studenta na egzamin i zostanie zadane przez przewodniczącego komisji

 

Pytania na egzamin dyplomowy Fizyka Techniczna:

I stopień

Pytania na egzamin dla kierunku Fizyka Techniczna I stopień z zakresu przedmiotów kierunkowych (obowiązuje od semestru dyplomowego 2020/2021)

II stopień

Pytania na egzamin na kierunki Fizyka Techniczna II stopień, specjalność Iformatyka Stosowana (obowiązuje od semestru letniego 2020/2021)

Pytania na egzamin na kierunki Fizyka Techniczna II stopień, specjalność Fizyka Stosowana i Fotowoltaika (obowiązuje od semestru letniego 2020/2021)

 

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia:

I stopień

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia I stopień  z zakresu przedmiotów kierunkowych obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021

II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy Nanotechnologia II stopień Nanostruktury fotoniczne obowiązuje od sem. letniego 2019/2020

Pytania na egamin dyplomowy Nanotechnologia II stopień Nanomateriały dla energetyki obowiązuje od sem. letniego 2019/2020

Questions for the Diploma Exam Nanotechnology

Questions for the Diploma Exam - InterMaths

 

Pytania na egzamin dyplomowy Inżynieria Biomedyczna:

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek Inżynieria Biomedyczna.

 

Pytania na egzamin dyplomowy Matematyka (obowiązują od sem. letniego 2020/2021):

Matematyka I stopień Pytania Ogólne

Matematyka I stopień Specjlaność: Matematyka Finansowa 

Matematyka I stopień Specjlaność: Matematyka Stosowana 

Matematyka I stopień Specjalność Analityk danych 

Matematyka II stopień Pytania Ogólne

Matematyka II stopień Specjalność Analityk Danych 

Matematyka II stopień Specjalność Geometria i Grafika Komputerowa 

Matematyka II stopień Specjalność Matematyka Finansowa 

 

Do druku: