Zasady studiowania według indywidualnego programu / planu studiów. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Wniosek o Indywidualny plan studiów
Wniosek o Indywidualny program studiów

 

Komisja ds. Uznawania Efektów Uczenia się

  • dr Brygida Mielewska, prof. PG — Prodziekan ds kształcenia
  • dr inż. Marcin Dampc — dla kierunku Fizyka Techniczna
  • dr inż. Tadeusz Miruszewski — dla kierunku Nanotechnologia i dla kierunku Inżynieria Materiałowa
  • dr inż. Marcin Styborski — dla kierunku Matematyka

Wszelkie pytania dotyczące IPS prosimy kierować bezpośrednio do pani Magdaleny Topp magtopp[at]pg.edu.pl