Zalecenia Dziekana Wydziału w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2019/2020.

 

 

Harmonogram sesji laetniej w roku akademickim 2019 / 2020 dla: