dr  inż. Tadeusz Miruszewski

Kontakt

4/30 CNA; tel. 66-12

tmiruszewski@mif.pg.gda.pl

wizytówka PG

Kompetencje naukowe

- wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)

- mieszane przewodniki jonowo-elektronowe (MIEC)

- elektrochemiczne metody wyznaczania właściwości transportowych MIEC

- właściwości elektryczne i strukturalne SrTiO3 oraz SrCoO3

- właściwości termoelektryczne przewodników typu MIEC

Przebieg kariery naukowej

Publikacje