"Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem" - zadanie badawczeWydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej realizuje zadanie badawcze pt. "Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umową nr WFOŚ/D/201/174/2011. Celem projektu jest modyfikacja elektrokatalitycznych właściwości tlenkowych ogniw paliwowych, która umożliwi wykorzystanie ogniw do wytwarzania energii z wykorzystaniem biogazu. W ramach projektu modyfikowane są komercyjnie dostępne ogniwa paliwowe, tak, aby poprawić stabilność ogniw zasilanych biogazem. Zastosowane są dwa procesy modyfikacji:
 

  • procesy nasączania porowatej anody prekursorami metaloorganicznymi
  • nałożenie dodatkowej warstwy katalitycznej na powierzchnię anody ogniwa

Obecnie ogniwa paliwowe są przystosowane do pracy z wodorem. Praca z innymi paliwami, np. gazem ziemnym, wymaga zastosowania zewnętrznego reformera paliwa. Zastosowanie wewnętrznego reformingu pozwoliłoby na obliżenie kosztu systemu ogniwa paliwowego i przyczyniłoby się do bardziej wydajnego wykorzystania paliw kopalnych i biogazu. Koszt związany z wdrożeniem procesu produkcji tlenkowych ogniw paliwowych jest bardzo duży. Dlatego w projekcie modyfikowanene są komercyjnie dostępne ogniwa paliwowe przystosowane do pracy z wodorem.