Skład osobowy KFCS w roku akademickim 2019/2020

 

prof. dr hab. inż. Wojciech SadowskiKierownik KFCS

dr inż. Leszek Wicikowski, prof. uczelni — Zastępca Kierownika KFCS

 

Pracownicy samodzielni

 

prof. dr hab. inż. Maria Gazda,

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz

prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki

dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński, prof. uczelni

dr hab. Maciej Bobrowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. uczelni

dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni

 

Adiunkci

 

dr inż. Marek Augustyniak

dr inż. Beata Bochentyn

dr inż. Jacek Dziedzic

dr inż. Jakub Karczewski

dr inż. Kamil Kolincio

dr inż. Marcin Łapiński

dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń

dr inż. Tadeusz Miruszewski

dr inż. Marta Prześniak-Welenc

dr inż. Zbigniew Usarek

dr inż. Sebastian Wachowski

dr inż. Szymon Winczewski

dr inż. Michał Winiarski

dr inż. Natalia Wójcik

 

Docenci

 

dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG

 

Adiunkci dydaktyczni

 

dr inż. Marek Augustyniak

dr inż. Marek Chmielewski

dr inż. Anna Rybicka

 

Asystenci dydaktyczni

 

mgr inż. Izabela Kondratowicz

mgr inż. Ariel Lenarciak

 

Pracownicy zatrudnieni w projektach naukowo-badawczych.

 

dr inż. Ewa Dzik

dr inż. Piotr Winiarz

 

Pracownicy naukowo-techniczni

 

mgr Krystyna Szaniawska

 

Pracownicy techniczni

 

mgr Witold Lizak

Jerzy Łaban

Tomasz Sobczyk - informatyk

 

Sekretariat

 

mgr Lucyna Namysł