Propozycje tematów prac inżynierskich

Studenci studiów I stopnia, którzy chcieliby przygotować swoje dyplomy inżynierskie w semestrze zimowym 2015/2016 pod czujnym okiem pracowników naukowych KFCS mają do wyboru tematy, które są już dostępne na portalu MojaPG w zakładce Studia: Propozycje dyplomów.