Plan zajęć

Informacja o planach zajęć pracowników Katedry Fizyki Ciała Stałego w semestrze letnim 2017/2018 dostępne są za pośrednictwem portalu MojaPG.