Laboratoria KFCS i CNA

 

W laboratoriach KFCS zlokalizowanych głównie w Centrum Nanotechnologii A prowadzone są prace związane z wytwarzaniem nowych materiałów i badaniem ich właściwości. Stosowane techniki wytwarzania oparte są na tradycyjnych metodach wysokotemperaturowych stosowanych przy wytwarzaniu szkieł i ceramik – wytop, synteza w fazie stałej oraz typowych dla materiałów cienkowarstwowych technik PVD i CVD. Materiały objętościowe i cienkie warstwy wytwarzane są również za pomocą metody zol-żel. Materiały te są wytwarzane i poddawane modyfikacjom pod kątem uzyskania nanostruktur.

Wyposażenie laboratoriów pozwala na pełna charakterystykę badanych materiałów w tym właściwości elektrycznych, termicznych, magnetycznych, transportowych i mechanicznych. Strukturę i morfologię badanych materiałów określa się wykorzystując dyfraktometrię rentgenowsąa (XRD) i mikroskopię optyczna i skaningowa - elektronowa SEM oraz z sondą skanującą SPM. Materiały charakteryzuje się wykorzystując metody spektroskopowe (FTiR, UV-VIS, XPS). Do określenia właściwości elektrycznych materiałów wykorzystywana jest spektroskopia impedancyjna (IS) i zaawansowane układy do pomiarów przewodnictwa stałoprądowego w szerokim zakresie temperatur. Możliwy jest też pomiar właściwości termoelektrycznych.

Zaawansowany system PPMS (Quantum-Design) o otwartej architekturze umożliwia prowadzenie zaawansowanych pomiarów właściwości elektrycznych, magnetycznych i termicznych od temperatur helowych.

 

Lista laboratoriów

Nazwa laboratorium Nr lab. Kierownik laboratorium Kontakt
Laboratorium Syntezy Wysokotemperaturowej 0/01 mgr Krystyna Szaniawska ksza@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Syntezy Nanomateriałów 0/02 mgr Krystyna Szaniawska ksza@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Syntezy i Badań Właściwości Elektrycznych Materiałów w Kontrolowanej Atmosferze 0/03 dr inż. Tadeusz Miruszewski tadeusz.miruszewski1@pg.edu.pl
Laboratorium Syntezy Chemicznej 0/04 mgr Krystyna Szaniawska ksza@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Cienkich Warstw i Porozymetrii 0/05 dr hab. inż. Barbara Kościelska  basia@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Analizy Termicznej 0/06 prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski wosa@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Dyfrakcji i Spektroskopii Rentgenowskiej 0/07-0/08 dr hab. inż. Maria Gazda maria@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej 0/09 dr inż. Jakub Karczewski jkarczew@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Syntezy Nanomateriałów II 0/10 dr hab. inż. Tomasz Klimczuk tomek@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Spektroskopii IR 0/11 dr inż. Leszek Wicikowski lewi@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Technologiczne Wysokiej Czystości ALD i Cienkich warstw 0/12 dr inż. Marcin Łapiński mlapinski@mif.pg.gda.pl
Pracownia Elektroniczna 0/13A dr inż. Marek Chmielewski bzyk@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Badań Własności Elektrycznych 0/15 dr inż. hab. Ryszard Barczyński jasiu@mif.pg.gda.pl
Pracownia Krystalografii i Fizyki Materiałów 0/16-0/17 dr hab. inż. Maria Gazda maria@mif.pg.gda.pl
Specjalistyczne Laboratorium XPS i AFM/STM 0/18 dr inż. Marcin Łapiński mlapinski@mif.pg.gda.pl
Pracownia Kriogeniczna i Techniki Próżniowej 0/19 prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz bodzio@mif.pg.gda.pl
Pracownia Mikroskopii AFM/STM 0/20 dr inż. Jakub Karczewski jkarczew@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Badań Niskotemperaturowych 0/21 dr hab. inż. Tomasz Klimczuk tomek@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Syntezy Wysokotemperaturowej 0/22 dr hab. inż. Tomasz Klimczuk tomek@mif.pg.gda.pl
Laboratorium Badań Nieniszczących 0/23-0/24 dr inż. Marek Chmielewski bzyk@mif.pg.gda.pl