Kompetencje naukowo-badawcze Katedry Fizyki Ciała Stałego

 

Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: 

- kryształy, polikryształy, ceramika, szkło

- materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały

- materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory

Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe w inżynierii materiałowej.

 

Informacje o kompetencjach naukowo-badawczych pracowników KFCS znajdują się w zakładce Pracownicy.