Aparatura do pomiarów własności termolektrycznych materiałów LSR-4/800 S

Laboratorium Badań Materiałów Termoelektrycznych

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

prof. Bogusław Kusz

bogkusz@pg.edu.pl, +48 58 3471213

Automatyczny analizator powierzchni właściwej z układem próżniowym

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Spektroskopii IR

Centrum Nanotechnologii  A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Kamila Żelechowska

kzelechowska@mif.pg.gda.pl; +48 58 3486616,

Spektrofotometr skanujący UV-Vis Thermo Fisher Scientific Evolution 220

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Spektroskopii IR

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Kamila Żelechowska

kzelechowska@mif.pg.gda.pl, +48 58 3486616

Spektroskop FTiR (MIR/FIR) PerkinElmer Frontier

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Spektroskopii IR

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Leszek Wicikowski,

lewi@pg.gda.pl, +48 58 3471030, +48 58 3466601

System ultrawysokiej próżni z mikroskopem AFM/STM, spektrometrem XPS oraz napylarką magnetronową

Specjalistyczne Laboratorium XPS i AFM/STM

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Marcin Łapiński

marcin.lapinski@pg.edu.pl +48 583476616

Laserowy mikroskop konfokalny 3D Olympus Lext OLS4000

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Spektroskopii IR

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Marcin Łapiński,

marcin.lapinski@pg.edu.pl , +48 583476616

Aparatura do pomiaru właściwości transportu ładunku w ciałach stałych.

Laboratorium Syntezy i Badań Właściwości Elektrycznych Materiałów w Kontrolowanej Atmosferze

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Tadeusz Miruszewski

tadeusz.miruszewski1@pg.edu.pl , +48 58 3486612

Dylatometr NETZSCH DIL 402 PC

Laboratorium Analizy Termicznej

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Marta Prześniak-Welenc,

marwelen@pg.gda.pl, +48 583476616

Nanotwardościomierz TTX NHT2 CSM

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Spektroskopii IR

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Marta Prześniak-Welenc,

marwelen@pg.gda.pl, +48 583476616

Termo-mikrowaga NETZSCH TG 209 F3 Tarsus®

Laboratorium Analizy Termicznej

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Marta Prześniak-Welenc,

marwelen@pg.gda.pl, +48 583476616

Analizator termiczny NETZSCH STA 449 F1 Jupiter® sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym NETZSCH 403 C Aëolos®

Laboratorium Analizy Termicznej

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Marta Prześniak-Welenc,

marwelen@pg.gda.pl, +48 583476616

Skaningowy mikroskop z sondą efektu Halla

Laboratorium Badań Nieniszczących

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Marek Chmielewski,

bzyk@pg.gda.pl, +48 583476614

Piec łukowy Edmund Bühler GmbH MAM-1

Laboratorium Syntezy Nanomateriałów II

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG

tomasz.klimczuk@pg.edu.pl, +48 58 3476611

Aparatura do pomiarów własności fizycznych materiałów (PPMS) Quantum Design

Laboratorium Badań Niskotemperaturowych

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG:

tomasz.klimczuk@pg.edu.pl, +48 58 3476611,

Mikroskop AFM/STM NTEGRA Aura NT-MDT

Laboratorium Nanomateriałów

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
Gmach Główny p.38

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Jakub Karczewski,

jakub.karczewski@pg.edu.pl, +48 58 3486613,

Mikroskop SEM FEI Quanta FEG 250

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Jakub Karczewski,

jakub.karczewski@pg.edu.pl, +48 58 3486613,

Dyfraktometr rentgenowski X’Pert PRO (MPD) PANalytical

Laboratorium Dyfrakcji i Spektroskopii Rentgenowskiej

Centrum Nanotechnologii A

Osoba odpowiedzialna:

Prof dr hab. inż, Maria Gazda, prof.zw.PG,

margazda@pg.gda.pl , +48 58 3486615,