Zaproszenie na wykład - dr Abdelkader Zebda

Szanowni Państwo,

Gorąco zapraszamy na odczyt:

"GLUCOSE BIOFUEL CELLS AND BIOSENSORS FOR MEDICAL APPLICATIONS",
który wygłosi DR ABDELKADER ZEBDA Chargé de recherche CR1, INSERM z University of Grenoble Alpes / CNRS / France

Miejsce: Sala Rady Wydziału WFTiMS, Centrum Nanotechnologii A.

Data i godzina: Poniedziałek dn. 15.04.br. godzina 13.15.

Kamila Żelechowska, Jan Biernat


Wizyta prof. Michora w PG

   

W dniach 5-9.11.2018 w Katedrze Fizyki Ciała Stałego będziemy gościli profesora Herwiga Michora z Politechniki Wiedeńskiej.

Profesor Michor jest specjalistą w dziedzinie magnetyzmu ciał stałych i podczas wizyty będzie prowadził cykl wykładów pt.  "Itinerant magnetism - basic models and experimental techniques".

Zajęcia planowane są od poniedziałku (5.11) do czwartku (8.11) w Centrum Nanotechnologiii A.

Szczegółowy plan zajęć:

 • 5.11.2018 – poniedziałek – godz.: 15:00-17:00, sala 3/04, CNA A
 • 6.11.2018 – wtorek – godz.:  15:00-17:00, sala 3/14, CNA A
 • 7.11.2018 – środa – godz.: 9:00-11:00, sala 3/14, CNA A
 • 8.11.2018 – czwartek – godz.: 11:00-13:00, sala 3/14, CNA A

Tematy:

 • Introduction: Phenomenon of magnetism, units, magnetic measuring technique
 • Molecular Field Model: Ferromagnetism, antiferromagnetism, ferrimagnetism
 • Bandmagnetism, Stoner Wohlfarth Model
 • Application of Landau theory to band magnetism
 • Microscopic measurement techniques: neutrons / muons

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!


XV Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”

W dniach od 26-go  do  29-go września 2018 w Gdańsku, w hotelu Qubus odbywa się XV Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”

Organizatorem konferencji są trzy wydziały  Politechniki Gdańskiej: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Sympozjum jest forum spotkań, wymiany myśli i doświadczeń naukowców zajmujących się różnymi zagadnieniami dotyczącymi  joniki ciała stałego. 

Tematyka obejmuje takie zagadnienia jak:

 • elektrochemia ciała stałego,
 • przewodniki jonowe: kationowe, anionowe, protonowe,
 • elektrolity stałe, elektrolity polimerowe, szkła i ciecze jonowe, materiały o mieszanym przewodnictwie elektronowo-jonowym, przewodniki amorficzne, kompozyty, materiały nanokrystaliczne, ▪elektrochemiczne źródła energii: ogniwa litowo-jonowe, ogniwa  litowe, ogniwa sodowe, ogniwa paliwowe, superkondensatory; czujniki elektrochemiczne, separatory gazów,
 • metodyka badawcza, spektroskopia impedancyjna.

Sympozjum ma znaczenie nie tylko czysto naukowe ale również edukacyjne. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, będzie okazją dla młodych naukowców do zaprezentowania swoich wyników oraz poznania innych naukowców.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym przez JM Rektora Politechniki Gdańskiej, Prof. Jacka Namieśnika.

Sponsorami konferencji są PAN, Malvern-Panalytical, Netzsch i Santander.


Dr inż. Beata Bochentyn otrzymuje grant w konkursie Sonata 13 - 18.02.2018

Ogłoszone zostały wyniki konkursu SONATA 13 pod auspicjami Narodowego Centrum Nauki (listy rankingowe konkursu znaleźć można tutaj) Komisja konkursowa przyznała grant dr inż. Beacie Bochentyn z Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Projekt jest zatytułowany Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośrednio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs). W opisie projektu czytamy:

Celem projektu jest znalezienie i zbadanie nowych materiałów katalitycznych dla anod tlenkowych ogniw paliwowych (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC), aby zapewnić wydajną i długotrwałą pracę tych ogniw podczas zasilania biogazem. Paliwo to, zwane czasami gazem wysypiskowym, występuje jako naturalny produkt fermentacji związków organicznych, np. na wysypiskach śmieci, składowiskach odpadów rolnych czy gnojowicach. Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem mogłyby stanowić stacjonarne źródła mocy przy wysypiskach, gospodarstwach rolnych itd., ale na chwilę obecną koszt inwestycyjny związany z instalacją systemu oraz problem degradacji ogniwa pod wpływem osadzania węgla i zatruwania siarką ograniczają zastosowanie ogniw zasilanych biogazem na szeroką skalę..." (więcej)


Granty Miniatura 1 - 6.02.2018

Trzynaście projektów naukowców z Politechniki Gdańskiej uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w tym 2 projekty z Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Projekty z Katedry Fizyki Ciała Stałego, które zakwalifikowały się do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 to:

 • „Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)XMYOZ M = V, Mo, W)”, dr inż. Marta Prześniak - Welenc - 47 300,00 zł
 • „Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża złotego na właściwości lumenscencyjne warstw ditlenku telluru domieszkowanego metalami ziem rzadkich”, dr Marcin Łapiński - 48 400,00 zł

PDF file


Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
z 4