Katedra Fizyki Ciała Stałego

Od lutego 2013 r. Katedra Fizyki Ciała Stałego WFTiMS PG w zasadniczej swej części przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu Centrum Nanotechnologii A.     

W Gmachu Głównym PG pozostali następujący pracownicy Katedry FCS: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, dr Maciej Bobrowski, dr inż. Jacek Dziedzic, dr inż. Grzegorz Kwiatkowski, dr inż. Anna Rybicka, dr inż. Szymon Winczewski.

 

Z skład całego zespołu KFCS wchodzi — stan na dzień 16.10.2016 — w sumie 50 osób, w tym:

  • 8 pracowników samodzielnych

  • 13 adiunktów

  • 1 docent

  • 2 starszych wykładowców

  • 1 wykładowca

  • 5 asystentów

  • 15 doktorantów

  • 3 pracowników naukowo-technicznych

  • 1 pracownik administracyjny

  • 1 pracownik techniczny.