Katedra Fizyki Ciała Stałego

Od lutego 2013 r. Katedra Fizyki Ciała Stałego WFTiMS PG w zasadniczej swej części przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu Centrum Nanotechnologii A.     

W Gmachu Głównym PG pozostali następujący pracownicy Katedry FCS: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, dr Maciej Bobrowski, dr inż. Jacek Dziedzic, dr inż. Anna Rybicka, dr inż. Szymon Winczewski.

W skład całego zespołu KFCS wchodzą — stan na dzień 01.12.2017 — w sumie 52 osoby, w tym:

9 pracowników samodzielnych; 12 adiunktów; 1 docent; 4 asystentów; 2 starszych wykładowców; 1 wykładowca; 19 doktorantów; 1 pracownik naukowo-techniczny; 2 pracowników technicznych; 1 pracownik administracyjny

Aktualności
Seminaria
Różne