Projekty realizowane
Actual projects

Tytuł projektu


Project title
Kierownik


Principal Investigator
Okres realizacji OD (RRRR-MM-DD)

Implementation period FROM (YYYY-MM-DD)
Okres realizacji DO (RRRR-MM-DD)

Implementation period UNTIL (YYYY-MM-DD)
Numer umowy


Project ID
Nazwa programu


Research Program Name
Instytucja finansująca

Financing institution
Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich

Morse theoretical methods in Hamiltonian dynamics
Joanna Janczewska 2018-01-03 2021-01-02 UMO-2016/23/G/ST1/04081 Beethoven 2 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie

Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides
Aleksandra Mielewczyk-Gryń 2017-08-01 2020-07-31 UMO-2016/22/Z/ST5/00691 M-ERA.NET.2 Komisja Europejska / NCN

European Commission / National Science Centre, Poland
Rola koherencji kwantowej w kwantowej technologii

Role of quantum coherence in quantum technology
Alexander Streltsov 2017-02-01 2019-01-31 UMO-2016/21/P/ST2/04054 Polonez 2 Komisja Europejska / NCN

European Commission / National Science Centre, Poland
Materiały oparte o nanocząstki magnetyczne do zastosowań w urządzeniach termo-elektrycznych [MAGENTA]

MAGnetic nanoparticle based liquid ENergy materials for Thermoelectric device Applications [MAGENTA]
Maciej Bobrowski 2017-01-01 2020-12-31 731976 HORYZONT 2020 Komisja Europejska

European Commission

 

 

Projekty zakończone
Finished projects

Tytuł projektu


Project title
Kierownik


Principal Investigator
Okres realizacji OD (RRRR-MM-DD)

Implementation period FROM (YYYY-MM-DD)
Okres realizacji DO (RRRR-MM-DD)

Implementation period UNTIL (YYYY-MM-DD)
Numer umowy


Project ID
Nazwa programu


Research Program Name
Instytucja finansująca

Financing institution
Quantum phenomena:Between the whole and the parts Paweł Horodecki 2015-05-01 2018-01-30 ID #56033 John Templeton Foundation Fundacja Templetona, USA

Templeton Foundation, USA
Morse theoretical methods in Hamiltonian dynamics Joanna Janczewska 2016-01-01 2017-12-31 57217076 PPP-Polen DAAD / MNiSW

German Academic Exchange Service / Ministry of Science and Higher Education
Kwantowe zasoby: podstawowe pojęcia i zastosowania

Quantum resources: conceptuals and applications
Paweł Horodecki 2012-01-01 2016-12-31 291348 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Theoretical simulation of vibrationalspectroscopies base on the Rmanan effect [VIBRAMAN] Marta Łabuda 2012-09-01 2016-08-31 321971 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID [ENERLIQ]

Energy conversion based on ionic liquids and novel SOLID technology [ENERLIQ]
Maciej Bobrowski 2012-02-01 2015-06-30 5/2012 Polsko-Szwajcarski Program Badawczy


Polish-Swiss Research Project
Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy

National Information Processing Institute
Inteligentne soczewki oparte na technologii osadzania Parylenu na cieczach [PARYLENS]

PARYLENE based artificial smart LENSes fabricated using a novel solid-on-liquid deposition process [PARYLENS]
Maciej Bobrowski 2010-10-01 2013-09-30 246362 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Ultrafast Charge Transfer in ion atom collision investigated by Molecular Quantum Dynamics Methods [DYNAMICOL] Józef Sienkiewicz 2011-03-01 2013-02-28 277201 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Badania strukturalne molekuł dwuatomowych i dynamiki procesów w polu mocnych ultrakrótkich impulsów elektromagnetycznych [CUSPFEL] Józef Sienkiewicz 2010-02-08 2012-10-07 645/N-COST/2010/0 COST Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Dysocjacja i fragmentacja cząsteczek w zderzeniach z elektronami [ECCL]

Dissociation and fragmentation of molecules by electron collisions [ECCL]
Mariusz Zubek 2009-11-19 2011-11-14 553/N-COST/2009/0 COST Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland