FOTOPRZEWODNICTWO ANTRACENU W CYKLOMEKSANIE ZESZ. NAUK. P. GDAN.**1970 NR158, FIZYKA NR 6 S. 99-109, 5 RYS. BIBLIOGR. 19 POZ.

.

Keywords

FOTOPRZEWODNICTWO KRYSZTAŁY ORGANICZNE

Publication year

Publication language

polski

Journal title / conference title

Publication country

Polska

Author (1)


Organization unit


Faculty

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej