THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE NATURAL AND INDUCED CONDUCTION OF NONPO-LAR LIQUIDS. PHENOMENES DE CONDUCTION DANS LESLIQUIDES ISOLANTS. WPLYW TEMPERATURY NA NATURALNE I WZBUDZONE PRZEWODNICTWO CIECZY NIEPOLARNYCH.**PARIS:CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**1970 S. 285-294.//

...

Keywords

FIZYKA MOLEKULARNA JONIZACJA PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE WPŁYW TEMPERATURY

Publication year

Publication language

angielski

Journal title / conference title

Publication country

Polska

Author (2)Organization unit


Faculty

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej