Prodziekan ds. Kształcenia

Godziny przyjmowania studentów:
Wtorek 09:15-10:00,  pokój 131 Gmach GG
Czwartek 13:00 - 15:00, pokój 131 Gmach GG

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal Stanowisko Urlop
1 dr
Mielewska Brygida
brymiele[at]pg.edu.pl 58 347 28 86 pokój 114 GG Prodziekan ds. Kształcenia  

 

Dziekanat

Godziny przyjmowania studentów:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek    10:00 - 13:00    
Środa nieczynne

e-mail: dziekanat@mif.pg.gda.pl    

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal Stanowisko Urlop
1 mgr inż.
Irena Datta
iredatta[at]pg.edu.pl 58 348 60 82 pokój 102 GG Kierownik Dziekanatu
Studia Doktoranckie
 
2 mgr
Staniszewska Paulina
paustani[at]pg.edu.pl 58 347 20 06
58 348 65 52
pokój 102 GG Specjalista
 
Zwolnienie lekarskie od 21-12-2017
3 mgr
Topp Magdalena
magtopp[at]pg.edu.pl 58 347 20 06
58 348 65 51
pokój 102 GG Specjalista
(Nanotechnologia, Fizyka Techniczna)
 
4 mgr
Wojanowska Julia
julia.wojanowska[at]pg.edu.pl 58 347 20 06
58 348 65 52
pokój 102 GG Starszy Referent
(Matematyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa)
 
5 mgr
Lubaczewska Anna
annlubac[at]pg.edu.pl 58 347 17 05 pokój 102 GG Specjalista
(planowanie zajeć,
sale, sprawy naukowe)