Dziekanat

Godziny przyjęć: po wcześniejszym umówieniu się

poniedziałek, czwartek, piątek: 10:00-13:00

wtorek 08:00-11:00

środa NIECZYNNE

e-mail: dziekanat.wftims@pg.edu.pl   

enlightened Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, wszelkie sprawy wymagające osobistego stawienia się w Dziekanacie będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin i godzinę. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo.

enlightened Prosimy o punktualne przychodzenie na umówiony termin w dziekanacie. Osoby wcześniej nieumówione nie zostaną przyjęte.

enlightenedZapraszamy do Dziekanatu w maseczce, preferujemy wizytę z własnym długopisem. Prosimy o zachowanie dystansu między innymi osobami oczekującymi na wizytę.

enlightenedWszelkie podania, wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną (skan/ bdb. jakości zdjęcie z własnoręcznym podpisem)                             z  uczelnianego konta pocztowego (wg. regulaminu studiów PG § 9 punkt 1 podpunkt 7).

 

Prodziekan ds. Kształcenia 

dr Brygida Mielewska, prof. PG

nieobecność: 12.07 - 30.07.2021 oraz 16.08 - 27.08.2021

 

Godziny przyjęć: 

- w formie zdalnej - w poniedziałki w godz. 10.00-11.00 (konieczne jest wcześniejsze umówienie drogą mailową, wówczas zostanie przesłany link do spotkania) - niezbędna będzie kamera i okazanie legitymacji/dowodu osobistego, 
  
- w formie stacjonarnej - w środę o godz. 13.00-14.30, pok 114GG (konieczne jest wcześniejsze umówienie drogą mailową, w celu ustalenia orientacyjnej godziny wejścia).
Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal Stanowisko Nieobecność
1 mgr inż.
Irena Datta
iredatta[at]pg.edu.pl 58 348 60 82 pokój 102 GG

Kierownik Dziekanatu
Studia Doktoranckie

- karty przedmiotów

- sprawy naukowe (habilitacje, doktoraty), programy kształcenia

23.07. - 06.08.2021

16.08 - 27.08.2021

2 mgr
Staniszewska Paulina
paulina.staniszewska[at]pg.edu.pl 58 347 20 06
58 348 65 51
pokój 102 GG Specjalista
(Nanotechnologia, Fizyka Techniczna, oficjalny profil Wydziału na portalu Facebook)
05.07 - 25.07.2021
3 mgr, inż. arch.
Topp Magdalena
magtopp[at]pg.edu.pl 58 347 20 06
58 348 65 53
pokój 102 GG

Specjalista
(Nnotechnologia w j. ang., studia międzynarodowe, studia w języku angielskim, Erasmus +, IPS, przywrócenie praw studenckich, przepisanie ocen)

- sprawy naukowe (habilitacje, doktoraty), programy kształcenia, karty przedmiotów

- Biuro Rady Dziedziny i Dyscypliny

29.07.-26.08.2021
4 mgr
Wojanowska Julia
julia.wojanowska[at]pg.edu.pl 58 347 20 06
58 348 65 52
pokój 102 GG

Specjalista
(Matematyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa)

- planowanie zajęć, sale - zastępstwo

26.07-15.08.2021

5 mgr
Lubaczewska Anna
annlubac[at]pg.edu.pl 58 347 17 05 pokój 102 GG

Specjalista

 

długoterminowa nieobecność