Dziekanat 

Gmach Główny parter, pokój 102    
  tel: (+48 58) 347-20-06    
  e-mail: dziekanat@mif.pg.gda.pl    

Godziny przyjmowania studentów:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek    10:00 - 13:00    
Środa nieczynne    
 
Prodziekan ds. Kształcenia: dr Brygida Mielewska tel.:583472886 brygida@mif.pg.gda.pl
Godziny przyjmowania studentów: Środa

13:00-15:00,  pokój 131 Gmach GG

Urlop:
10.07-28.07.2017,
21.08-01.09.2017.
  Czwartek

10:00 - 11:00, pokój 131 Gmach GG

 
       
 
Kierownik dziekanatu:
 
mgr inż. Irena Datta tel.:583486082 idatta@mif.pg.gda.pl
Urlop:
24.07 - 25.08
Referent ds. studenckich:
specjalista (M IBioM IM) mgr Paulina Staniszewska tel.:583472006 pstaniszewska@mif.pg.gda.pl
Urlop:
31.07 - 18.08
25.08- - 28.08
specjalista (NT, FT, PNT) mgr, inż. arch. Magdalena Topp tel.:583472006 mtopp@mif.pg.gda.pl
Urlop:
16.08 - 04.09

Referent ds. naukowych:
specjalista (planowanie zajeć,
sale, sprawy naukowe)
mgr Anna Lubaczewska tel.:583471705 alubaczewska@mif.pg.gda.pl
Urlop:
31.07 - 23.08
       
Fax: 583471705