Nazwa druku Format druku
  Doc Pdf LaTeX Sxw/Odt
Wniosek urlopowy dla NA wyświetl wyświetl   wyświetl
Aneks do umowy o pracę wyświetl
wyświetl
wyświetl    
Przyjęcie utworu stworzonego przez pracownika w ramach stosunku pracy wyświetl wyświetl    
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wyświetl wyświetl    
Kwestionariusz osobowy dla pracownika wyświetl wyświetl    
Stypendia Doktorskie / Habilitacyjne   wyświetl    
Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej.   wyświetl    
Protokół okresowej oceny nauczyciela akademickiego. wyświetl wyświetl    
Karta Przedmiotu - formatka (Wykład Obieralny / Specjalnościowy) wyświetl   wyświetl wyświetl
Karta Przedmiotu - formatka ENG (Wykład Obieralny / Specjalnościowy) wyświetl     wyświetl
Karta Przedmiotu - przykład (Wykład Obieralny / Specjalnościowy)   wyświetl    
Karta Przedmiotu - instrukcja (Wykład Obieralny / Specjalnościowy)   wyświetl    
Karta Pracy Dyplomowej - formatka (Indywidualne zgłoszenia) wyświetl      
         
Księgowość        
Druk Umowy o Dzieło bez praw autorskich wyświetl      
Druk Umowy o Dzieło z prawami autorskimi wyświetl      
Umowa Zlecenie bez praw autorskich wyświetl      
Wniosek na konferencję wyświetl wyświetl    
Umowa do delegacji dla studentów/doktorantów wyświetl      
Wniosek urlopowy dla administracji wyświetl wyświetl    
Wniosek o kartę wjazdu na teren PG   wyświetl    
Załącznik do opisywania dokumentów wyświetl wyświetl    
Wzór umowy o DZIEŁO z prawami autorskimi PL+ENG wyświetl      
Wzór umowy ZLECENIA PL+ENG wyświetl      
Wzór umowy o DZIEŁO bez praw autorskich PL+ENG wyświetl