Nazwa druku Format druku
  Doc / Docx Pdf Sxw/Odt
Wniosek urlopowy dla NA wyświetl wyświetl wyświetl
Aneks do umowy o pracę wyświetl
wyświetl
wyświetl  
Przyjęcie utworu stworzonego przez pracownika w ramach stosunku pracy wyświetl wyświetl  
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wyświetl    
Kwestionariusz osobowy dla pracownika wyświetl    
Stypendia Doktorskie / Habilitacyjne   wyświetl  
Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej.   wyświetl  
Protokół okresowej oceny nauczyciela akademickiego. wyświetl wyświetl  
Karta Przedmiotu - formatka (Wykład Obieralny / Specjalnościowy) wyświetl    
Karta Przedmiotu - formatka ENG (Wykład Obieralny / Specjalnościowy) wyświetl   wyświetl
Karta Przedmiotu - przykład (Wykład Obieralny / Specjalnościowy)   wyświetl  
Karta Przedmiotu - instrukcja (Wykład Obieralny / Specjalnościowy)   wyświetl  
Karta Pracy Dyplomowej - formatka (Indywidualne zgłoszenia) wyświetl    
       
Księgowość      
Druk Umowy o Dzieło bez praw autorskich wyświetl    
Druk Umowy o Dzieło z prawami autorskimi wyświetl    
Umowa Zlecenie bez praw autorskich wyświetl    
Wniosek na konferencję wyświetl wyświetl  
Umowa do delegacji dla studentów/doktorantów wyświetl    
Wniosek urlopowy dla administracji wyświetl wyświetl  
Wniosek o kartę wjazdu na teren PG   wyświetl  
Załącznik do opisywania dokumentów wyświetl wyświetl  
Wzór umowy o DZIEŁO z prawami autorskimi PL+ENG wyświetl    
Oświadczenie o rezydencji podatkowej (EN)   wyświetl  
Wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy wyswietl    
Wzór umowy ZLECENIA PL+ENG wyświetl    
Wzór umowy o DZIEŁO bez praw autorskich PL+ENG wyświetl    
Załącznik do zamówień wspólnych TETA wyświetl