Aby wziąć udział w Kursie Przygotowawczym do Matury z Matematyki i/lub Fizyki należy:

  1. Dokonać zgłoszenia poprzez Formularz zgłoszeniowy
  2. Dokonać wpłaty za kurs. (wpłaty należy uiszczać OD 06.09.2021)
  3. Podpisać umowę (wzór umowy zostanie przez nas wysłany do Państwa we wrześniu)