Opłata za jeden przedmiot wynosi:

  •  950 zł

Opłata za dwa przedmioty wynosi:

  •  1900 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach:

I rata – 25.09.2021 - 475 zł
II rata – 15.01.2022 - 475 zł

Opłaty za kurs w formie przelewu bankowego prosimy dokonywać na konto kursu:
W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Kursanta, wybrane przedmioty oraz treść “numer zadania 019816”:

Kurs Przygotowawczy do Matury z matematyki i fizyki
Politechnika Gdańska ul. G.Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk

Numer konta: 88 1090 1098 0000 0001 2031 3105

Opłata za kurs powinna być wniesiona do dnia 25.09.2021 r.

Potwierdzenie dokonania wpłaty (najpóźniej do dnia 25.09.2021 r.) należy:

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: domatury.wftims@pg.edu.pl lub

- złożyć osobiście w pok. nr 102 (parter - Dziekanat, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)