Kurs przygotowuje do matury w zakresie rozszerzonym, prowadzony jest w wymiarze łącznym po 78 godziny zajęć lekcyjnych z każdego przedmiotu, w tym na kursie z fizyki 6 godzin lekcyjnych poświęconych jest eksperymentom fizycznym.
Zajęcia prowadzone są w soboty, po 3 godziny lekcyjne, przez 26 tygodni: fizyka w godzinach 9:15 – 12:00, matematyka 12:15 – 15:00.
Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się min. 18 osób.

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Politechniki Gdańskiej.
Numery sal zostaną podane po dokonaniu podziału na poszczególne grupy.

Mapa dojazdu:
Wyświetl mapę
Mapa Politechniki Gdańskiej - Wirtualny spacer