Staże w USA dla studentów nauk biologicznych | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-18

Staże w USA dla studentów nauk biologicznych

Staże w USA
Trwa nabór wniosków do programu BioLab 2022-2023. To program umożliwiający odbycie rocznego staży dla studentów nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, chemia, fizyka itp.) w Stanach Zjednoczonych.

Program BioLAB 2022-2023umożliwia odbycie rocznego stażu dla studentów nauk biologicznych w czterech amerykańskich instytucjach naukowych:

1. University of Virginia,

2. The University of Chicago,

3. OMRF - Oklahoma Medical Reserach Foundation,

4. UT Southwestern Medical Center.

Udział w programie obejmuje:

1. staż w laboratorium badawczym, trwający 11-12 miesięcy, który zapewnia możliwość uczestnictwa w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej w Polsce,

2. wynagrodzenie, które wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od 28 000 $ do 33 000 $ rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu (stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym),

3. opiekę medyczną, która oferowana jest przez instytucję goszczącą.

Uczestnicy

O odbycie stażu w ramach Programu mogą starać się osoby, które:

1. spełniają wymogi formalne wizy F-1 lub J-1,

2. studiują na kierunku biologiczno-chemicznym lub medycznym (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.),

3. w momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2022) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu,

4. uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0),

5. wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Wnioski

Aplikować można za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać następujące dokumenty jako pliki PDF (regulamin Programu zwraca jednak uwagę, że wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim):

1. CV - życiorys wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich,

2. transkrypt - wykaz ocen z całego toku studiów wraz z wyliczonymi średnimi z poszczególnych etapów studiów (oddzielnie studia licencjackie/inżynierskie, oddzielnie magisterskie i doktoranckie – jeśli dotyczą),

3. personal statement - list motywacyjny,

4. zgoda z uczelni - zgoda uczelni macierzystej, podpisana przez Dziekana Wydziału instytucji macierzystej i promotora pracy dyplomowej kandydata,

5. list rekomendacyjny - dwa listy rekomendacyjne od osób z min. tytułem doktora.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2022/23 trwa do 1 lutego 2022 roku do godziny 23:59.

73 wyświetleń