Studia II stopnia na WFTiMS PG, Kierunek Nanotechnologia, specjalność Nanostruktury Fotoniczne (NT2-NF) we współpracy z IWC PAN.

15.06.2018 – ostateczny termin złożenia w Dziekanacie WFTiMS pisemnej deklaracji na podjęcie studiów na specjalność Nanostruktury Fotoniczne. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Pobierz