Życzenia Dziekana Wydziału FTiMS dla społeczności i przyjaciół Wydziału

W TYM NIEZWYKŁYM, ŚWIĄTECZNYM OKRESIE ŻYCZĘ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ WYDZIAŁU FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ ORAZ WSZYSTKIM NASZYM PRZYJACIOŁOM WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI ORAZ WIELE SATYSFAKCJI I RADOŚCI NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA I CAŁY PRZYSZŁY ROK.

NIECH NADCHODZĄCY ROK PRZYNIESIE PAŃSTWU ORAZ NASZEJ ALMA MATER WIELE ZNAKOMITYCH SUKCESÓW I OSIĄGNIĘĆ.

 

PROF. DR HAB. INŻ. WOJCIECH SADOWSKI
DZIEKAN WYDZIAŁU FTIMS