Znakomity naukowiec i wynalazca dr inż. Marek Maryański wraca na PG

30 września 2019 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA podjęła decyzję o dofinansowaniu powrotów wybitnych naukowców do Polski. Zaakceptowano 20 takich wniosków w skali kraju. Jednym z nich był złożony przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  wniosek o powrót dr. inż.  Marka Maryańskiego – absolwenta naszego wydziału z roku 1981.

Pracę magisterską napisał na temat nietermicznego wpływu mikrofal na konformacje białek w roztworach. Tematykę kontynuował także w swojej rozprawie doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Terleckiego z ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku i obronił ją na Wydz. FTiMS w roku 1989.

W latach 1983-85 odbył staż w Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA., między rokiem 1990 a 1993 był stażystą w Yale University School of Medicine w New Haven, CT, USA.

W roku 1992 założył, wespół z dwoma profesorami z Yale, prywatną samodzielną pracownię badawczo-rozwojową MGS Research, Inc. , którą jako Prezes prowadzi firmę od 1993 do dzisiaj.

  • wykładowca w Yale University.
  • adiunkt  w Centrum Medycznym Uniwersytetu Stony Brook w Nowym Jorku.
  • Profesor Nadzwyczajny Onkologii Radiacyjnej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

W 2014 założył startup 3D Dosimetry którego celem strategicznym jest wdrożenie wynalezionych przez niego technologii do klinik radioterapii i radiochirurgii.

Dr inż. Marek Maryanski jest wynalazcą między innymi trójwymiarowej dozymetrii promieniowania jonizującego opartej na laserowej tomografii fantomów żelowych, w których radiacyjnie indukowana polimeryzacja prowadzi do powstawania termicznie odwracalnych trójwymiarowych obrazów będących miarą dawki promieniowania. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych metod diagnozowania ciężkich chorób, niezwykle przydatna we współczesnej medycynie.