Zastępstwa Dziekana Wydziału FTiMS podczas przerwy wakacyjnej

Dziekana Wydziału FTiMS, prof. W.Sadowskiego podczas przerwy wakacyjnej zastępować będą:

29.07-16.08.2019 — Prodziekan ds. Kształcenia — dr Brygida Mielewska,

19.08-31.08.2019 — Prodziekan ds. Nauki — dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG

02.09-06.09.2019 — Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju —  dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG,