Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych i pomiaru temperatury

Proszę zapoznać sie z obowiązującymi na Wydziale FTIMS komunikatami dotyczącymi zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pomiaru temperatury.