Zapisy doktorantów na szkołę letnią oraz na interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących

Informujemy, że cały czas trwają zapisy doktorantów na szkołę letnią:

https://pg.edu.pl/power-zip/aktualnosci/-/asset_publisher/wwCo2dulf1UU/content/interdyscyplinarna-szkola-letnia-dla-doktorantow-power-3-5

oraz na interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących:

https://pg.edu.pl/power-zip/aktualnosci/-/asset_publisher/wwCo2dulf1UU/content/interdyscyplinarne-wyklady-profesorow-wizytujacych-power-3-5

w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWER 3,5.

Zachęcamy do zapisów.