Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 grudnia 2018 roku, w wieku 87 lat, zmarł ŚP doc. Emil Gazda

zasłużony wieloletni nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej (1955-1996), kierownik zakładu naukowo-dydaktycznego, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki (1970-1977). Był niezwykle ceniony i szanowany przez współpracowników oraz studentów. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za osiągnięcia w nauce i dydaktyce.
Msza Święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej (na Żabiance) w dniu 8.12.2018 r. (sobota) o godz. 9.30
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Kaplicy na cmentarzu Oliwskim – Kolumbarium w dniu 8.12.2018 r. (sobota) o godz. 14.30
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Dziekan i Rada Wydziału
Pracownicy i Studenci Wydziału Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej