XVIII edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zgłaszania swoich dyplomantów, spełniających kryteria (prace magisterskie lub inżynierskie z zakresu nowoczesnych technologii, obronione z wynikiem co najmniej bardzo dobrym w roku kalendarzowym 2018) do konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego.

Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac do dziekanatu FTiMS do dnia 29.04.2019.


Do zgłoszenia należy dołączyć: kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłaszanych prac powinni przesłać do organizatora (pocztą elektroniczną) kartę zgłoszenia uczestnictwa.
Harmonogram

  • do 29.04.2019  – Termin zgłaszania prac do dziekanatu FTiMS
  • 10.06.2019 – Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień
  • do 20.06.2019 – Przedstawienie przez Kapitułę ranking nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
  • do 15.07.2019 – Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
  • październik 2019 – wręczenie nagrody i wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej
  • Kapituła nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego po raz 18 przyzna w tym roku Nagrodę  za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej.

O nagrodzie: Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę celującą lub bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

W załącznikach jest zamieszczona karta zgłoszeniowa oraz regulamin Konkursu.

Załączone pliki