XV Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”

W dnach 26-29  września 2018r. w Gdańsku odbędzie się XV Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”, którego organizatorami są Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG.

Tematyka sympozjum będzie obejmować takie zagadnienia jak:

  • elektrochemia ciała stałego,
  • przewodniki jonowe: kationowe, anionowe, protonowe,
  • elektrolity stałe, elektrolity polimerowe, szkła i ciecze jonowe, materiały o mieszanym przewodnictwie elektronowo-jonowym, przewodniki amorficzne, kompozyty, materiały nanokrystaliczne,
  • elektrochemiczne źródła energii: ogniwa litowo-jonowe, ogniwa litowe, ogniwa sodowe, ogniwa paliwowe, superkondensatory; czujniki elektrochemiczne, separatory gazów,
  • metodyka badawcza, spektroskopia impedancyjna.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie sympozjum.