Wyniki konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu „Sheng 1”

Rozstrzygnięto konkursy na stypendium naukowe w ramach projektu „Sheng 1”.
Wyniki znajdują się w załączniku.

 

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie tytułu zawodowego magistra matematyki,
2) znajomość zagadnień z zakresu topologii i układów dynamicznych,
3) autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednej publikacji, opublikowanej lub przyjętej do publikacji, w czasopiśmie uwzględnionym na liście ogłoszonej w KOMUNIKACIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

 

Załączone pliki