Wyniki konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant

Decyzją Komisji Konkursowej na stanowisko Stypendysta- doktorant w projekcie NCN" Właściwości magnetyczne wybranych związków zawierających metale przejściowe"  o nr umowy UMO-2019/35/D/ST5/03769 zostaje wybrana:

Pani mgr inż. Hanna Świątek