Wyniki konkursu na stanowisko student-stypendysta

Decyzją Komisji Konkursowej na stanowisko Student-Stypendysta w projekcie NCN
"Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych" o nr umowy UMO-2017/27/B/ST5/03044 zostaje wybrany:

Pan Szymon Królak