Wykłady Profesora Wizytującego - Prof. Valeriya Rodionova

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zaprasza wszystkich doktorantów, studentów, pracowników i gości na prowadzone w języku angielskim wykłady  z Profesorem Wizytującym - Prof. Valeriya Rodionovą z Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Rosja.

Tytuł wykładu: "Magnetic phenomena and magnetic materials: practical applications"

16.05.19 – 12.06.19

Informacje szczegółowe