Wykład dr. inż. Marka Maryańskiego "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga": obrazowanie energii promieniowania ...

Dnia  19 XII 2019 r. w audytorium Centrum Nanotechnologii A odbył się wykład dr. inż. Marka Maryańskiego pt. "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga: obrazowanie energii promieniowania jonizującego pochłanianej w nowych materiałach symulujących tkankę żywą; nowe perspektywy inżynierii materiałowej i fizyki stosowanej w radioterapii chorób nowotworowych, neurologicznych i naczyniowych, ochronie radiologicznej oraz w planowaniu załogowych lotów kosmicznych."

Galeria zdjęć

Załączone pliki