Wykład dr. inż. Marka Maryańskiego "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga": obrazowanie energii promieniowania ...

DZIEKAN WYDZIAŁU
FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ PG

zaprasza na wykład

dr. inż. Marka Maryańskiego

"Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga":

obrazowanie energii promieniowania jonizującego pochłanianej w nowych materiałach symulujących tkankę żywą; nowe perspektywy inżynierii materiałowej i fizyki stosowanej w radioterapii chorób nowotworowych, neurologicznych i naczyniowych,
ochronie radiologicznej oraz w planowaniu załogowych lotów kosmicznych.

Wykład odbędzie się 19 XII 2019 r. godz. 13:15
w audytorium Centrum Nanotechnologii A

Załączone pliki