Wygraj indeks Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Zapraszamy wszystkich uczniów klas maturalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym i Fizycznym organizowanym przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Rozwiązania zadań można nadsyłać do 27 stycznia 2018 roku.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na WFTiMS PG na zasadach preferencyjnych, przy czym laureaci konkursu z matematyki na kierunku Matematyka, a laureaci konkursu z fizyki na pozostałych kierunkach prowadzonych na wydziale. Prawo to obowiązuje w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I polega na rozwiązaniu zadań konkursowych i przesłaniu ich na Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Fizyczny „Wygraj Indeks”. Każdy z uczestników może przedstawić rozwiązanie tylko jeden raz, bez wprowadzania poprawek.

Zadania z fizyki znajdują się tutaj.

Zadania z matematyki można znaleźć tutaj.

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów do II etapu na podstawie liczby punktów uzyskanych przez uczestników I etapu. Listy osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu. Etap II polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Politechniki Gdańskiej. Lista laureatów zostanie opublikowana w Internecie niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Radę Wydziału FTiMS. Wydział zorganizuje w połowie kwietnia uroczyste zakończenie konkursu, podczas którego laureatom zostaną wręczane dyplomy i nagrody.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem ftims.pg.edu.pl/wygraj-indeks, a regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu także w dziekanacie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok. 102).

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi do 17 lutego 2018 r. Finał konkursu odbędzie się 10 marca, a lista laureatów zostanie ogłoszona do 24 marca. Rozdanie dyplomów nastąpi 14 kwietnia.

Konkurs odbywa się pod merytorycznym patronatem Dziekana Wydziału FTiMS.