Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale WFTiMS

Miło nam poinformować, że po ubiegłorocznych wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszystkie kierunki kształcenia prowadzone na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej otrzymały ocenę pozytywną! W szczególności doceniona została wydziałowa infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia ("ocena wyróżniająca"), natomiast pozostałe kryteria otrzymały ocenę "w pełni".

"Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, mającą na celu dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. " ( www.pka.edu.pl) 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tych ocen i obiecujemy dalszą pracę nad doskonaleniem oferty studiów na Wydziale!

Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące poszczególnych kierunków znajdują się pod linkiem: https://ftims.pg.edu.pl/akredytowane-kierunki-studiow