Warsztaty NCN dla wnioskodawców

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. w godz. 9-15 w sali 309 budynku B Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki odbędzie się spotkanie informacyjne oraz bezpłatne warsztaty Narodowego Centrum Nauki, które poprowadzą koordynatorzy dyscyplin oraz pracownicy NCN-u. Zachęcamy do udziału osoby zainteresowane aplikowaniem o środki z Narodowego Centrum Nauki oraz osoby, które wykonują obsługę administracyjną takich grantów.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy wysłać na adres mailowy: beata.toma@pg.edu.pl w terminie do 31 marca 2019 r.