VI edycja Programu stażowego "Energia dla Przyszłości"

Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz dużych firmach energetycznych, a także zyskać perspektywę interesującej pracy w tym sektorze?

Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Polską Grupa Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Kto może wziąć udział w Programie ?

W VI edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział studenci lub absolwenci wybranych wydziałów najlepszych 15-stu uczelni technicznych w Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze (do pobrania na dole strony).

Jakie wynagrodzenie otrzyma Stażysta?

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 800 zł brutto miesięcznie.

W jakim terminie będzie realizowany staż?

Program stażowy trwa 12 miesięcy i będzie realizowany od października 2021 r. do września 2022 r.

W jakich lokalizacjach jest realizowany staż?

Staż jest realizowany w siedzibach spółek energetycznych zlokalizowanych w różnych miastach na terenie całego kraju, w tym m. in. w Warszawie oraz w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Jak aplikować na staż?

 • Przeczytaj ogłoszenie o naborze,
 • Zapoznaj się z Regulaminem Organizacji Programu Stażowego
  (do pobrania na dole strony),
 • Prześlij wymagane dokumenty na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl;

Jakie są kolejne etapy naboru?

 • Czekaj na informację z ministerstwa,
 • Otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, 
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu,
 • Podpisz umowę ze Spółką.

Do aplikacji dołącz:

Dokumenty niezbędne: 

 • CV w języku polskim,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia),

Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie): 

 • zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie naboru na staż zostanie wyłonionych maksymalnie 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
 • wiedzę merytoryczną z obszaru energii oraz znajomość języka angielskiego,
 • motywację do realizacji stażu.

Opcjonalne:

 1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym.
 1. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat).
 1. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl 

Materiały

Kliknij tutaj, aby pobrać ogłoszenie o naborze
ogłoszenie​_o​_naborze-2.doc 0.08MB
Kliknij tutaj, aby pobrać regulamin stażu
REGULAMIN​_STAŻU​_EDP​_VI.pdf 0.39MB
Kliknij tutaj, aby pobrać zaświadczenie z uczelni
zaświadczenie​_z​_uczelni​_-​_wzór.docx