UWAGA STUDENCI, którzy otrzymują stypendium socjalne na PG i studenci z niepełnosprawnością.

  • Myśleliście o tym by wyjechać z Erasmusa na studia i/lub praktyki, ale zniechęcało was zbyt niskie stypendium?

    Teraz możecie otrzymać wyższe dofinansowanie w ramach programu PO WER "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej". Studenci otrzymujący stypendium socjalne mogą otrzymać dodatkowo, oprócz stypendium Erasmus, od 100- 200 EUR/miesiąc, a studenci niepełnosprawni zwrot kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z wyjazdem.

    Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl/international/po-wer

    W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań zapraszamy do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG: Gmach B, pokój 101, lub prosimy o kontakt mailowy: international@pg.gda.pl <mailto:international@pg.gda.pl>