Uroczystość rozdania dyplomów Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno – Fizycznego „Wygraj Indeks”

W bieżącym roku akademickim 2017/2018 po raz dziewiętnasty, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zorganizował Ogólnopolski Konkurs Matematyczno – Fizyczny „Wygraj Indeks”.  

Do udziału w konkursie zgłosiła się młodzież z różnych regionów Polski. Do finału zostało zakwalifikowanych 152 uczestników: 113 uczniów z matematyki i 39 z fizyki. Finał konkursu odbył się w 17 marca 2018 r. na Politechnice Gdańskiej.  

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisja, pod przewodnictwem pani Prodziekan dr Brygidy Mielewskiej, przedstawiła Radzie Wydziału listę 28 laureatów (5 z fizyki i 23 z matematyki).

Lista laureatów została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23 marca, a następnie opublikowana na stronie internetowej Wydziału (https://ftims.pg.edu.pl/documents/3779283/01cf6f8f-e5e5-4688-b77b-03bacb7bad48).

Rozdanie dyplomów miało miejsce w sobotę, 14 kwietnia 2018 r., w sali 3/07 w Centrum Nanotechnologii A PG. Chociaż nie wszyscy laureaci konkursu mogli być obecni na uroczystości, aby osobiście odebrać dyplom, frekwencja dopisała dzięki licznie przybyłym gościom – nauczycielom i rodzicom uczestników.  

Po wręczeniu dyplomów przez panią Prodziekan Brygidę Mielewską, wykład pt. Matematyka lekarstwem na grypę wygłosił dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz sobotnich uroczystości serdecznie dziękujemy za przybycie.