Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017 / 2018

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału
   - prof. dr. hab. inż. Wojciecha Sadowskiego, prof. zw. PG
  • Wystąpienie Prorektora ds. Nauki Politechniki Gdańskiej
   - prof. dr. hab. inż. Janusza Smulko, prof. zw. PG
  • Immatrykulacja - ślubowanie nowo przyjmowanych studentów
  • Wręczenie nagród Rektora PG nauczycielom akademickim Wydziału
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Wykład inauguracyjny pt. Data Science - Nauka o danych
   - dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG
  • Gaudeamus Igitur