The International School on XFEL: Science and Instrumentation

W dniach 10-12 października 2018. odbyła się na Wydziale FTiMS  trzydniowa szkoła: The International School on XFEL: Science and Instrumentation.

Szkoła zorganizowana została przez Politechnikę Gdańską oraz Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja).

Zapraszamy do Galerii Wydziałowej.